Khảo sát thị trường

Khảo sát về hàng tiêu dùng

Ví dụ như: bia, rượu, bột giặt, mỹ phẩm, thực phẩm,…

Khảo sát về thị trường bán lẻ

Ví dụ như: trung tâm thương mại, trung tâm điện máy, mua sắm trực tuyến,…

Khảo sát về truyền thông / IT

Ví dụ như: các công ty điện thoại cố định và điện thoại di động và truyền hình cáp...

Khảo sát về cơ sở hạ tầng

Ví dụ, cầu đường, mái nhà xanh, công viên với một chức năng làm chậm, thân thiện môi trường...

Khảo sát về y tế

Các dịch vụ như khám chữa bệnh, khám sức khỏe, tiêm chủng nhằm nâng cao...

Khảo sát về nhân sự

Khảo sát mức độ hài lòng của người lao động trong công việc và những yếu tố quyết định...